Always on: Vikten av att titta bortom kampanjer

November 1, 2022

Always on: Vikten av att titta bortom kampanjer

Marknadsföring har länge byggt på att man som annonsör gjort kampanjer, tidsbegränsade initiativ, oftast kring högtider eller andra specifika tidpunkter. Anledningen är ett arv från när man planerade dyra kampanjer på TV och i print innan de nuvarande digitala möjligheterna fanns. Nu kan man däremot som annonsör nå sina kunder i alla lägen. Dina kunder är always online – därför borde du också vara det. Självklart behöver man synas mer under vissa delar av året. Däremot behöver du som annonsör allokera budget till tiden mellan kampanjer. De digitala kanalerna ger dig som annonsör möjlighet att nå potentiella användare på ett effektivare sätt. Allt är mätbart och kundernas beteende kan följas över nätet. Utmaningen ligger i att skapa en tydlig strategi om varför, var och när man ska nå ut till befintliga och potentiella kunder. Always on är en bra startpunkt.

Ampilios digitala Always On-modell

AIDA-modellen har varit en bas i marknadsföring i hundra år för att den illustrerar köpprocessen ganska enkelt och relevant. Vi har mappat in de digitala kanaler som vi tycker är mest relevanta i en Always On-strategi i AIDA-modellen, från när kunden är i Action (närmast köptillfället) till Attention.

Always On

Sök

Med sök menar vi SEM, alltså betalda sökresultat på Google eller andra sökmotorer. Här visar användaren sitt köpintresse väldigt tydligt när de söker efter en specifik produkt eller varumärke. Som annonsör ska man börja här med marknadsföringsstrategin för att inte tappa lättfångade konverteringar.

Remarketing

Remarketing är att annonsera mot användare som har interagerat med din hemsida. Via cookies kan du nå ut med banners på andra siter eller sociala kanaler till dem som har visat intresse för ditt varumärke eller specifika produkter. Här ligger (potentiella) kunderna också nära köptillfället och du som annonsör ska alltid ligga top of mind och visa budskap som driver till avslut.

Ägd social

Dina ägda sociala kanaler är företagets profiler på Facebook, Linkedin, Instagram, Snapchat. De har blivit ett naturligt tillägg till hemsidan och användarna förväntar sig att hitta information om varumärken i sociala kanaler. För dig som annonsör är det en väldigt bra kanal för att underhålla befintliga kundrelationer, skapa en löpande dialog och nå ut med nyheter. Ägda kanaler ligger i modellen längre från Action, men är mycket viktiga för att driva Interest och Desire.

Köpt social

Köpta delen i sociala kanaler handlar både om att öka inläggens räckvidd utöver det organiska samt att visa annonser mot en specifik målgrupp. Eftersom sociala kanaler samlar väldigt mycket relevant data om användarna kan man som annonsör nå ut till personer som troligtvis är intresserade av varumärket och kan driva dem vidare i köpprocessen.

Display

Display definieras här som banners på olika websiter. De kan ligga på long-tail siter med användargenererat innehåll eller i premiumposition på välkända siter. Med större premiumformat i relevant kontext kan du som annonsör öka varumärkeskännedom och få in nya kunder i köpprocessen. Eftersom display ligger tidigt i köpprocessen, ska det inte utvärderas på samma sätt som aktiviteter mot kunder som är längre fram i köpprocessen.

Sammanfattning

Always On-strategin bygger alltså på att alltid finnas närvarande där kunden är, och anpassa kanal och budskap efter var i AIDA-processen kunden befinner sig. Med en begränsad digital budget ska man som annonsör då börja där kunden befinner sig närmast köptillfället. Öka sedan från Action i AIDA-modellen till Awareness, alltså från sök till display i vår modell. Se till att sätta relevanta och konkreta mål, och inse att de olika initiativen behöver utvärderas olika eftersom de riktar sig mot olika delar av köpprocessen.