Remarketing – Always on

February 27, 2018

Remarketing – Always on

Det här är andra delen av genomgången av vår Always On-modell, denna gång handlar det om remarketing.

Remarketing, eller retargeting som många kallar det, är när du annonserar mot användare som besökt din site. Användaren har alltså visat ett intresse för ert företag och era produkter och är därför väldigt relevant att synas för med annonser. Beroende på hur en användare surfat kan de få specifika remarketing-budskap: De som endast varit på er startsida kan få ett generellt budskap medan de som besökt specifika produkter eller kategorier på er site kan få ett mer riktat budskap.

Många känner säkert igen att de tittat på någon produkt som sedan dyker upp överallt på nätet. Vissa känner sig störda av eller irriterade på dessa annonser, så det gäller att man som annonsör tänker efter hur man vill framstå inför sina potentiella kunder.

Remarketing kan göras med displayannonser, vanligtvis via programmatic advertising, och alltså synas på allt från stora svenska nyhetssiter, magasin, mindre bloggar till internationella siter (stor del av världens alla siter är uppkopplade mot plattformar som gör att man kan köpa annonsplatser hos dem på ett automatiserat sätt). Remarketing funkar också på sociala kanaler som Facebook och Instagram.

Vilka bör använda remarketing

På samma sätt som SEM (läs om det här), så passar remarketing de flesta annonsörer. Det är stor sannolikhet att användaren som besökt er site faktiskt är ute efter det ni erbjuder. Många andra marknadsinsatser som ni som annonsör gör driver antagligen potentiella kunder till er site. Med remarketing kan ni fånga upp alla som inte blev kunder första gången, och påminna dem igen om att ni finns. Det är alltså ett mycket bra komplement till alla andra medier och kanaler. Man ska dock veta att remarketing inte driver nya kunder till er, och har man väldigt låg trafik på sin site så är det svårt att få volym på kampanjerna.

Annonsörer som jobbar inom branscher som kan vara känsligt för användarna, som till exempel sjukvård, sexualitet och religion, bör INTE använda remarketing.

Remarketing ligger nära Action i vår modell eftersom användarna som nås verkar söka information inför ett köp.

Att tänka på

Det är viktigt att du som annonsör funderar på hur ni vill att ert varumärke ska synas och kännas för era potentiella kunder. Mycket av den produkt-remarketing som görs idag kan vara direkt skadlig ur ett branding-perspektiv. Annonserna ser billiga ut, kan förekomma på många annonsplaceringar på samma site samtidigt, synas på lågkvalitativa siter och kan därför uppfattas som störande för användarna. Därför bör du som annonsör diskutera detta med din leverantör för att hitta en väg som ni är trygga med.

Utformningen av annonserna är förstås väldigt viktigt, så se till att de förmedlar ert brand på ett sätt som stärker det, även när ni vill visa specifika produkter.

Detta är en bra och effektiv metod att påminna potentiella kunder som visat intresse. Men, tänk på att göra det på ett sätt som passar ert brand och er marknadsstrategi.

Kontakta oss för mer info