Har du blivit kontaktad av Ampilio via telegram ?

March 15, 2024

Har du blivit kontaktad av Ampilio via telegram ?

Ampilio har fått informationen att folk har blivit meddelade via telegram av konton som uppger sig vara anställda på Ampilio.

Om du har fått ett meddelande via telegram av någon som uppger sig vara anställd på Ampilio svara inte och anmäl kontot. I dessa meddelanden som har skickats har det erbjudits tjänster hos Ampilio eller anställning vilket inte stämmer. Om Ampilio kontaktar dig så är det via info@ampilio.se eller 021-444 02 20, eller via anställdas riktiga mail eller mobilnummer. Se under kontakta oss sidan.