Därför borde du annonsera på Bing (och Google)

October 4, 2022

Därför borde du annonsera på Bing (och Google)

Google Ads, Google Ads, Google Ads…. det dominerande mantrat när man pratar om sökordsannonsering (SEA). Men är det verkligen den enda kanalen man bör synas i för att få så bra resultat som möjligt? Nja, kanske inte.

Det finns nämligen en SEA-kanal som många glömmer bort, inte känner till eller helt enkelt ignorerar i tron om att den inte kan generera bra resultat. Jag tänker såklart på Microsoft Advertising, eller Bing Ads som den varit känd som i flera år.

Det första många tänker på när man pratar om denna kanal är, ”det är väl knappt nån som använder Bing?”. Men faktum är att det är förhållandevis många som faktiskt gör det. Bara i USA har Bing 24% av desktopmarknaden och i Sverige har man 13% av hela sökmarknaden (där majoriteten surfar på desktop). Statistiken från Microsoft visar även att 40% av användarna är mellan 35-54 år och att runt 30% av dem har en hushållsinkomst som är högre än snittet, en klart köpstark grupp. En anledning till dessa siffror är att Bing är förinstallerad som standardwebbläsare på alla nya PC:n.

Fördelarna med Microsoft Advertising (Bing Ads)

Vad finns det då för fördelar med att annonsera på Bing? Den kanske största fördelen är konkurrensen. Alla vill synas på Google, men få är lika angelägna om att synas på Bing. Den minskade konkurrensen leder ofta till att klickkostnaden minskar (cost-per-click), enligt vissa undersökningar med upp till hela 60%. Detta leder såklart till att den totala annonseringskostnaden blir billigare än på Google Ads.

Utöver detta så har Wordstream tagit fram data som visar på att Binganvändare generellt sett är nästan dubbelt så benägna att klicka på en annons än Googleanvändare. Framförallt har man sett en klart högre CTR (dvs. klickfrekvens – hur stor andel av de som sett annonsen som har klickat på den) på Bing när det till exempel gäller segmentet shopping.

Denna högre grad av engagemang syns inte bara på klicknivå utan även i nästa steg – Bing har nämligen ofta en högre konverteringsgrad också, enligt tidigare undersökningar. Det skiljer sig såklart från industri till industri, men är väl värd att ha i åtanke.

Vill man bli väldigt granulär i sin targeting så erbjuder Microsoft Advertising dessutom möjligheten att anpassa ens kampanjer baserat på enhet (mobile/desktop/tablet) och operativsystem, något som ej går att göra på Google Ads. Vill man exempelvis annonsera för en iPhone-reparationsverkstad så kan man se till så att endast Appleanvändare kan se ens annonser.

Något som vi på Trigger Company gillar väldigt mycket är transparens – vår hela grundidé bygger på detta! Därför är det värt att också nämna att Microsoft Advertising erbjuder en högre transparens, de är nämligen helt transparenta när det gäller vilka annonspartners man har (det vill säga, vart ens annonser kan dyka upp). I dagsläget är Google inte alls lika transparenta då man ej visar statistik på vilken annonspartner man har fått sin trafik i från.

Satsa på kombinationen!

Så betyder det här att ni borde sluta annonsera på Google och gå över till Microsoft Advertising? Såklart inte. Det finns många fördelar med att annonsera på Microsofts olika nätverk, men Google är fortfarande herre på täppan och erbjuder en enorm audience. Dock betyder detta inte att Microsoft Advertising bör ignoreras. Den bästa taktiken är i vår mening att kombinera de två annonskanalerna. Genom att annonsera på Google Ads når du såklart fler, men genom att komplettera med annonsering på Microsoft Advertising når du lite mer engagerade och köpstarka kundgrupper också.

Ampilio har redan några kunder som gör detta.