Ampilios partnerskap med LinkedIn

April 23, 2024

Ampilios partnerskap med LinkedIn

Som partner till LinkedIn blir vi ofta inbjudna till deras events. I veckan var vi på LinkedIn Agency Connect i Stockholm, där de delade information om nya produkter och lösningar.

Simon Ekberg, senior digital marknadsförare på Ampilio, Västerås, reflekterar efter eventet:

Intressant att reflektera över LinkedIn som verktyg för marknadsföring, särskilt efter att ha deltagit i det senaste eventet. Jag märker ofta en diskussion i mitt nätverk eller med kunder kring om LinkedIn är relevant eller inte för att generera affärer eller försäljning.

Det slår mig att användandet av LinkedIn, liksom alla andra medieplattformar, behöver vara välgrundat. Beslut om att engagera sig på plattformen bör baseras på en tydlig förståelse för dess potential, din budget, din målgrupp, de resultat du förväntar dig och dina övergripande mål.Många verkar underskatta möjligheterna med att vara aktiv på sitt privata konto, sitt företagskonto samt genom att annonsera. Flera av de företag vi samarbetar med har valt att integrera alla tre metoderna i sin strategi.

Givet att LinkedIn har över 5 miljoner användare, varav 60% inte är aktiva på nyare sociala plattformar som TikTok, Snapchat, Pinterest och Twitch, ställer jag mig frågan: Hur många potentiella kunder kan finnas där ute som vi inte når? Dessutom är majoriteten av dessa användare, nämligen 72%, under 45 år. Detta understryker vikten av att förstå och anpassa vår närvaro där efter målgruppens behov och beteenden.