konvertering buzzwords

Vet du vad alla buzzwords inom konvertering betyder?

Trendord eller buzzwords används flitigt i branschen, men vet du vad allt egentligen betyder? Vi har listat de absolut vanligaste begreppen inom konverteringsoptimering, även kallat CRO (Conversion Rate Optimization).

Konvertering

En konvertering innebär att någon utför en handling eller uppfyller ett mål. Som handling räknas när en användare interagerar med din website (till exempel klickar på en länk eller tittar på en video) och sedan utför en åtgärd som du har definierat som värdefull, till exempel ett onlineköp eller ett engagemang som att till exempel signa upp sig på ett nyhetsbrev.

Konverteringsoptimering

CRO (Conversion Rate Optimization) innebär att man kontinuerligt arbetar med att optimera sin website genom analys, experiment eller A/B-tester för att ta reda på vad som faktiskt ger effekt för att öka sin konvertering.

A/B-test

Att utföra ett A/B-test, även kallat split test, är ett av de mest kraftfulla sätten att optimera sin hemsida. A/B-test innebär att två versioner av en website visas. Det vill säga att hälften av besökarna ser ursprungliga versionen av din site och resterande en ny testversion. På det sättet kan man se vilken version som gav bäst resultat efter uppsatta mål. A/B-tester kan även göras på till exempel annonser, e-postutskick eller nyhetsbrev.

CTA

CTA står för Call-to-action och är den text som uppmanar dina besökare att genomföra en handling. Vanligtvis handlar det om att uppmana besökaren att klicka på exempelvis en bild, en länk eller oftast en knapp. Det är där du vänligt men bestämt talar om för besökaren vad hen ska göra. Många vet vad CTA är för något, men förstår inte hur de kan maximera resultatet. Vad gör en CTA mer effektiv än andra? Här kan man väl kortfattat säga att en kort, koncis CTA med ett aktivt verb och gärna utifrån konventioner (det vill säga vanliga formuleringar som många använder och “alla” vet vad det innebär) ger fler klick än andra.

Avvisningsfrekvens

Avvisningsfrekvens är samma sak som Bounce Rate, som det heter på engelska. Det innebär att besökaren kommer in på din sida men gör ingen interaktion. Besökaren klickar sig alltså inte vidare, antingen för att man inte hittar något relevant eller tillräckligt intressant. Därav ordet “bounce”, besökarna “bouncar” tillbaka där de kom ifrån. Avvisningsfrekvensen är ett viktigt nyckeltal att hålla koll på. En hög avvisningsfrekvens innebär att besökarna inte hittade vad de sökte eller tappade intresset när de kom till din website.

Förhoppningsvis har du nu lite bättre koll och förståelse vad dessa ord faktiskt betyder.

Vill du lära dig mer om hur konvertering går till och hur vi arbetar?

Dela artikeln: