SEE THINK DO CARE Ampilio

Tänk utifrån kundresan när du skriver annonscopy

En av de främsta framgångsfaktorerna i digitala annonser är din annonscopy. Den ska tydligt förmedla vad din annons handlar om, hålla varumärkets tonalitet och uppmuntra till en interaktion med en explicit CTA (Call to Action). Vad du ska förmedla och vilken typ av interaktion du ska uppmuntra till beror på var i köpresan eller marketing funneln din målgrupp befinner sig. Här kan du lära dig hur du ska tänka inför din nästa kampanj!

När vi sätter en annonseringsstrategi eller nya kampanjer för våra kunder utgår vi alltid från SEE / THINK / DO / CARE modellen. Den baseras på modellen AIDA (Attention / Interest / Desire / Action) men har brandats om av Google för att passa den digitala världen. De olika stegen i denna funnel kan även matchas till olika kanaler. Sociala medier kan användas i alla steg beroende hur du sätter upp din kampanj, Google Ads / SEM hör till stor del hemma i DO fasen medan Programmatic advertising kan till exempel vara en del av SEE eller CARE faserna. 

Oavsett kanal finns det best practice exempel för hur du ska skriva bästa copyn för varje steg.

SEE

Kampanjmål: Skapa igenkänning och kännedom för varumärket / produkten

BudskapDet här är vi och vår produkt!

Exempel på copy: Ampilio – specialister inom digital marknadsföring

Exempel på CTA: Läs mer! 

Element du kan ha med: Varumärkeslöfte, slogan, kort beskrivning av tjänsten och fördelarna 

Bra att tänka på: Tänk kort och koncist. Målgruppen i SEE fasen känner antagligen inte till ditt varumärke och kommer därför vara mindre intresserad av dina budskap generellt. Därför ska du fokusera på det absolut viktigaste som ska sätta sig hos målgruppen.

THINK

Kampanjmål: Få upp intresset för dina produkter och ditt varumärke

BudskapVi har de här fördelarna och USP:ar

Exempel på copy: Ampilio jobbar helt transparent! Äg din egen data och få insyn i dina kampanjer.

Exempel på CTA: Läs mer! 

Element du kan ha med: USP:ar och fördelar 

Bra att tänka på: I detta skede vill du lyfta det som kan locka kunder. Olika kundgrupper kanske är intresserade av olika USP:ar dina produkter ha, tänk på det och anpassa din copy efter målgrupp. Tänk även gärna ett steg längre än att bara lista dina USP:ar och fokusera på vilka fördelar de innebär för dina kunder, t.ex. “äg din egen data” istället för “vi jobbar i dina plattformar”.

DO

Kampanjmål: Övertyga och konvertera

BudskapKom ihåg denna USP och konvertera nu!

Exempel på copyOptimera dina digitala kampanjer idag – kontakta Ampilio!

Exempel på CTA: Kontakta oss!

Element du kan ha med: Kort USP och tydlig CTA  

Bra att tänka på: Här ska du övertyga målgruppen att bli kund hos dig eller utföra en annan konvertering. Här kan det passa med ett erbjudande eller att skapa sense of urgency. Målgruppen känner förmodligen till ditt varumärke så du behöver bara nämna en kort USP som en påminnelse. Fokus i en DO-annons ligger på din CTA.

CARE

Kampanjmål: Stanna top of mind och bygga lojalitet 

BudskapDet här är vi och våra produkter!

Exempel på copyAmpilio är din partner för digital marknadsföring! 

Exempel på CTA: Läs mer! 

Element du kan ha med: Nyheter, slogan, varumärkeslöfte

Bra att tänka på: I CARE fasen pratar du med en målgrupp som du har en nära relation med, antingen genom att de har interagerat med ditt innehåll, köpt dina produkter eller annat. I detta läge vill man skapa dialog med målgruppen, till exempel genom att be om ett omdöme eller liknande. Fundera på vilken typ av innehåll de kan vara intresserade av, såsom nya produkter eller andra nyheter. Det kan även vara bra att påminna dem om ditt varumärkeslöfte. 

Har du funderingar kring din annonscopy eller hur du ska bygga upp din kampanjstrategi?

Dela artikeln: