SvenskarnaOchInternet 2019 trigger

Svenskarna och internet 2019 – Och vad du som annonsör behöver veta

Varje höst släpper Internetstiftelsen rapporten Svenskarna och internet – nu har nya rapporten för 2019 kommit. Här sammanfattar vi det du som annonsör kan lära dig. 

Placera audio- och videoannonser på streamingtjänster

Traditionell radio och tv är fortfarande störst för allmänheten, men det finns tydliga skillnader mellan åldersgrupperna där de yngre använder traditionella medierna i betydligt mindre utsträckning. 86% av internetanvändarna tittar på film och video på internet, varav 36% dagligen. YouTube är största videotjänsten (87%), näststörst är playtjänsterna (80%) och sedan Netflix (58%). Även audio växer, 87% lyssnar på musik på internet, 70% använder Spotify, 61% streamar radio på internet, 55% lyssnar på poddar och 33% på ljudböcker. 

Du som annonsör kan utnyttja detta beteendet genom att placera audio- och videoannonser i dessa kanaler. Via programmatiska plattformar kan man annonsera i de flesta av de nämnda kanalerna. 

anvandning socialamedier

Fortsätt nå stora mängden i de populäraste sociala nätverk 

Sociala medierna har nått en slags platå i sin storlek. Användandet rör sig med 1-2% upp eller ner, men det finns inga stora förändringarna. Detta innebär att Facebook fortfarande är största kanalen med 74% av svenska internetanvändarna som nyttjar tjänsten, 51% även dagligen. Facebook följs (i storleksordning av total användning) av Instagram, Snapchat, Flashback, Linkedin och Twitter. Det är dock även här skillnader mellan olika åldersgrupper. För 12-15 åringarna är Snapchat (86%) och Instagram (81%) dubbelt så stora som Facebook (41%), mellan 16-25 år är alla sociala nätverk ungefär lika stora (runt 88%) och för alla andra åldersgrupper är Facebook störst, följt av Instagram och sedan Snapchat. 

Delar man upp kanalerna mellan män och kvinnor så använder kvinnor Facebook, Instagram och Snapchat oftare än män medans män visar högre användning av Twitter, LinkedIn och Flashback. Kollar man på sysselsättning så når man studenter bäst på Facebook, Instagram och Snapchat, arbetande på Facebook, Instagram och Linkedin och pensionärer på Facebook och Instagram. 

För dig som annonsör är det bra att dessa siffror i åtanke när du väljer var du ska synas för att få en generell uppfattning om potentiella räckvidden. Varje kampanj och insats borde dock planeras även utifrån sociala mediernas kontext och vilka beteendemönster dina (potentiella) kunder visar i respektive nätverk. 

Inkludera chatt i dina kommunikationskanaler

E-post är fortfarande den mest använda kommunikationstjänsten med 97% av svenska internetanvändarna vara 69% mailar dagligen. Chatt ligger dock nu redan på 86% totalt och på 54% dagligen, den dagliga siffran har dubblerats på bara fem år. Bland alla som studerar har daglig chatt (83%) redan gått om daglig e-post (65%). Men det är inte bara de yngre som chattar utan i alla åldersgrupper från 12 upp till 55 år är det mer än 80% som använder chatt minst någon gång. Messenger är den mest populär (62% totalt) men även Whatsapp ökar i antal användare till 35% medan Skype fortsätter att tappa användare.

För din kommunikationsstrategi betyder det att du borde inkludera chatt i dina kanaler för att göra det enklare för dina kunder att nå dig. E-post är fortfarande en viktig kanal där du kan nå ut till dina kunder, men chatten är plattformen där dina kunder kommer mer och mer förvänta sig att kunna nå ut till dig.

Vill du höra mer om hur du kan använda de nya insikterna för din annonsering?

Dela artikeln: