YouTube

Så lyckas du på YouTube – Lär dig bemästra algoritmen


Det är många företag som annonserar på Youtube och alltfler börjar satsa på att få till en välfungerande Youtubekanal där ens organiska videor kan hjälpa till med marknadsföringen. Att få den organiska delen att fungera på ett bra sätt kräver hårt arbete, men för att få bra spridning på sina videor krävs att man förstår hur Youtubes algoritm och Youtube-SEO fungerar. 

SEO på YouTube

Generellt

Det finns många faktorer som påverkar SEO:n. Två av de mest grundläggande, som många glömmer, är:

– En genomgående och tydlig identitet (channel icon, channel art, etc)

– En bra ABOUT-sektion som är relevant, fullständig och välinformerande

I övrigt bör man alltid, när man laddar upp videor, skriva relevanta sökord i metadatan (dvs. i video titles; tags; descriptions; subtitles, captions). När man skriver metadatan så bör man göra det till en vana att följa mantrat ”write for humans, not machines”. Förklara videons ämne och dess övergripande tema, men glöm inte att använda de ord som folk kommer att använda sig utav för att söka efter saker inom detta tema/ämne.

Via videons description

Man kan även påverka SEO:n via en videos ”description”. Här bör man försöka följa nedanstående:

– Skriv minst 250 ord

– Skriv det sökord som du tror kommer leda till flest träffar 1 gång bland de första 25 orden

– Skriv det sökordet 2-3 gånger i din description. Försök att inte skriva sökordet fler gånger än så då det ökar risken för att videon blir svartlistad

– Använd relaterade sökord i dina texter

– Berätta vad videon handlar om

– Fokusera på att att ha den viktigaste informationen i början av en description

– Lägg in länkar och metadata ”below the fold”, alltså i den delen som syns först när man klickat på “Show More”

Smarta tips

Utöver ovanstående saker så kan man påverka SEO:n på ytterligare några sätt. Dessa är inte lika viktiga som de faktorer som redan nämnts men är ändå något som man bör satsa på. Anledningen är att dina konkurrenter troligtvis också gör det och vill du slå dig fram i konkurrensen så måste du vara minst lika bra.

– Radera Youtubes automatiska captions och lägg istället in era egna captions. Ha gärna med sökorden 2-3 gånger i dessa

– Om en video gör så att tittaren stannar kvar och inte lämnar Youtube så får den högre SEO ranking. Skapa därför gärna en spellista med era videor inom samma tema så att tittaren får en anledning att stanna kvar

– Försök att svara på besökarens fråga redan i titeln. Ett exempel kan vara ”så får du ditt Youtubekonto att växa när det är helt nytt”

– Ju högre engagemang en ny video får, desto bättre ranking. Man brukar säga att de första 7 dagarna är viktigast. Med engagemang menas kommentarer, likes, delningar

Youtubes algoritm

För att lyckas på Youtube så räcker det inte med att göra ett bra SEO-jobb utan du behöver förstå hur algoritmen fungerar. Ju mer du vet, desto bättre kan du använda det till din fördel. Google hemlighåller självfallet en hel del om algoritmens uppbyggnad och funktion, och man bör ha i åtanke att algoritmen förändras kontinuerligt. Google har dock gett oss en hjälpande hand och berättat att algoritmen brukar vilja rekommendera :

– Andra videor från samma kanal

– Videor som många gillar, vilket den baserar på engagemang, visningstid och antal visningar

– Videor som användaren kan tänkas gilla baserat på Googles data om användarens Youtubebeteende

– Videor som har relaterad eller snarlik metadata (dvs. video titles; tags; descriptions; subtitles, captions)

Vid det här laget har du säkert insett att den enda av dessa som du kan kontrollera är metadatan. De övriga faktorerna kan du dock fortfarande använda dig av om du är snillrik och påhittig. Ser du t.ex. att en viss video är populär hos konkurrenten så kan du skapa en egen video på temat som – via bra SEO (här kan du ta reda på vilken metadata konkurrentens video har) och bra engagemang från dina följare – uppmärksammas av algoritmen. Algoritmen kan då börja rekommendera tittare på konkurrentens video att titta på din video härnäst.

Avslutningsvis kan nämnas att man har sett att ju längre en video är, desto mer föredras det av Youtubes sökresultat-algoritmer. Här finns det naturligtvis ingen specifik minimumtid, men generellt brukar man säga att 10+ minuter långa videos brukar ge bäst resultat.

Nu när du är laddad med all denna kunskap är det bara att börja fila på dina Youtubevideor och din kanal så att du kan bli nästa Youtubesuccé. Lycka till! 


Vill du veta mer?

Dela artikeln: