youtube

Så kan du fånga din kunds uppmärksamhet på Youtube

YouTube är en bra kanal för att nå en bred målgrupp. Med en räckvidd på 43% av svenskarna per månad och 25 minuter av videovisningar per dag och person finns det stort potential att nå ut med dina budskap. Men hur ska man utforma sina videos för att maximera effekten? Vi var på en föreläsning med YouTube på Digitalakademin för att kunna svara bättre på just denna fråga. Här sammanfattar vi de viktigaste punkterna för dig som ska skapa en YouTube kampanj.

Visual Language 

Det visuella i din annons är den viktigaste utgångspunkten. Klara färger, bra kontrast och större text är hygienfaktorer. Din annons får bättre effekt om du klipper videon snabbt samt har mycket inzoomade bilder. Vi fick se skillnaden mellan två annonser, där det var väldigt tydligt att den med bättre visual language kunde uppnå en mycket bättre effekt. 

Build for attention

Hook & Hold! Du har ungefär tre sekunder på dig att fånga publikens uppmärksamhet. Detta gör du till exempel genom att kasta dem direkt in i handlingen. Här kan du även överraska publiken med något oväntat och intressant. Den svåraste delen är att också hålla kvar tittarna. Fortsätt attrahera tittarna genom att alltid visa intressanta klipp där du kombinerar bilder och text utan pauser och bombardera inte kunden med för många av samma annons. 

Appeal to shorter attention spans

I bumper ads, där tittarna inte kan hoppa över annonsen, har du som annonsör endast sex sekunder att visa en annons. Se till att ta tillvara på sekunderna. Har du en längre film, ta ut ett fokus och berätta mer om det. Om du skulle behöva en längre annons kan du alltid komplettera med den längre videon till den specifika målgruppen i ett annat annonsformat, såsom InStream – annonser som visas i upp till 30 sekunder. Inkludera även en tydlig call to action, då vissa kan behöva en liten knuff på axeln 😉 

YouTube

Tuning for audience

Att visa dina annonser till rätt målgrupp är A och O. Har du en YouTube kanal kan du använda dig av YouTube Analytics för att ta reda på vad din målgrupp har för digitala signaler. Vad är deras intressen och vanor? Vad söker målgruppen på? Använd dig av sökorden samt titta detaljerat på målgruppens demografi och sätt sedan ihop annonser utefter det. En av de viktigaste delarna är att våga testa sig fram och se vad som funkar bäst för just din målgrupp. 

Creating systems

För att öka effekten av din annons ska du bygga upp ett system för filmerna och berätta om vad som händer härnäst. Använd dig av Bite – Snack – Meal metoden för att visa olika långa och detaljerade budskap till olika delar av din målgrupp. Bite är Bumper Ads som visas i sex sekunder. Snack är TrueView annonser som visas i 15-20 sekunder och Meal är din längsta annons som kan vara upp till 60 sekunder lång. Alla annonser ska ha samma tema men visas för olika personer beroende på var i tratten de befinner sig för ditt varumärke. Så kan du nå ut till så många som möjligt med så anpassade budskap som möjligt. Många annonsörer har en väldigt riktad målgrupp – på YouTube rekommenderar de dock att man utökar målgruppen för att nå fler användare. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att hålla en röd tråd genom alla dina annonser. Fånga kundens uppmärksamhet med relevant, snyggt och överraskande innehåll. Ta tillvara på sekunderna och försök hålla kvar dina tittare. Gör många tester för att hitta rätt metod så du vet vad som fungerar bäst för dina annonser.

Vill du veta mer om YouTube annonsering eller hur du kan komplettera dina kampanjer i andra kanaler?

Dela artikeln: