Remarketing

Remarketing

Vad är remarketing

Remarketing är en metod som går ut på att du återknyter till personer som redan har interagerat med ditt företag på hemsidan. Det ger dig möjligheten att på ett strategiskt sätt placera dina annonser framför din målgrupp så att medvetenheten ökas för ditt företag och lockar tillbaka kunderna till din hemsida för att fortsätta köpresan.

Dessa sätt jobbar vi med remarketing på

Nyckelfunktion
Standardremarketing

Visar de annonserna ditt företag har gjort till alla de som har integrerat med din hemsida. 

Nyckelfunktion
Dynamisk remarketing

Här känner Google av vad dina tidigare besökare på hemsidan har gjort och vad de har visat intresse för. Sedan annonserar de till besökaren med samma innehåll som de har uppmärksammat.


Remarketinglistor för sökannonser.  Annonser visas till besökare som tidigare varit inne på er hemsida och som nu söker på ert företag igen.

Fördelar med remarketing

Remarketing ska alltid vara en del av din marknadsföringsstrategi vid annonsering, oberoende om ditt mål är att öka försäljningen eller öka varumärkeskännedomen. Fördelarna med remarketing är nämligen många:

Nyckelfunktion
Snabb räckvidd
Nyckelfunktion
Storskalig räckvidd
Nyckelfunktion
Effektiv prissättning
Nyckelfunktion
Fokuserad annonsering
Nyckelfunktion
Enkelt att skapa annonser
Nyckelfunktion
Lätt att få kampanjstatistik

Vill du ha hjälp med att sätta igång din remarketing? Då är vi teamet för dig.