Ordlista – Digital Marknadsföring

A

A/B test – När man testar flera versioner av exempelvis en annons mot varandra för att se vilken av versionerna som ger bäst resultat.

Alt-tagg – Hjälper sökmotorerna att beskriva vad som är på bilden och gör så bilden kan synas i Google bildsök.

Avvisningsfrekvens Den procentandel där besökaren lämnat webbplatsen från landningssidan utan att gått vidare till andra sidor. En anledning kan vara att besökaren inte hitta det man sökte efter. Avvisningsfrekvensen kan man mäta i Google Analytics.

AdSense – Är en annons placeringstjänst från Google, som ger webbpublicister och bloggare möjligheten att tjäna pengar genom att visa annonser på deras webbplats.

Ads Manager – Ett Facebook verktyg för att hantera Facebook annonser.Annonstillägg. Ett tillägg som används för att förstärka ens annonser i Google Ads. Ett tillägg kan vara, utbud information och platslänk.

B

B2B – Marknadsföring av produkter eller tjänster mellan olika företag.

B2C Marknadsföring av produkter eller tjänster till privatpersoner.

Business Manager – Ett Facebook verktyg som hjälper annonsörer att hantera sina marknadsföringsinsatser i hela sitt företag och med externa partners.

Bounce Rate – Även kallad Avvisningsfrekvens på svenska. Är den procentandel där besökaren lämnat webbplatsen från landningssidan utan att ha interagerat med sidan.

C

Cookie En textfil som webbplatsen begär att få när du besöker den och som sparas på din dator. Man använder informationen i Cookien för att följa hur besökaren interagerat med din webbplats.

Content Marketing – Innehållsstrategi som betyder att du skapar värdefullt och relevant innehåll till din målgrupp, vilket ska leda till ökad trovärdighet och försäljning.

CRM (Customer relations management) Ett begrepp som innefattar styrning, organisering och administration av kunder samt kundrelationer i ett företag. Syftet med CRM är att skapa starkare kundrelationer med nöjdare kunder.

CPA (Cost per action) Priset för att få en konvertering, En konvertering kan exempelvis vara att en besökare skriver upp sig på ett nyhetsbrev eller fylla i ett kontaktformulär.

CPL (Cost per lead) Prismodell där annonsören betalar per lead.

CTR (Click through rate) – Antalet klick delat på antalet visningar av en annons.

CPC (Cost per click) – Den genomsnittlig kostnaden per klick. CPC är en budstrategi där du bara betalar när någon klickar på din annons.

CPM (Cost per thousand impressions) – Kostnaden för tusen visningar. 

CPV (Cost per view) – Kostnaden för en visning av ditt videoklipp.

CPO (Cost per order) – Genomsnittskostnaden för en order. exempelvis kampanjkostnad delat med antalet köp.

Call to action – Uppmaning för att få besökaren att konvertera. En konvertering kan vara att exempelvis fylla i ett kontaktformulär, beställa nyhetsbrev eller göra ett köp.

2020 06 22 e1619179022280

D

Direkttrafik – Besökare som kommer direkt till din sida genom att skriva in webbadressen exempelvis https://www.ampilio.se/

Displayannons Är ett samlingsnamn för annonser som visas på till exempel webbplatser och innefattar bildannonser, responsiva annonser samt videoannonser.

Display nätverk Ett nätverk med över två miljoner webbplatser, videor samt även appar där du kan annonsera några exempel på webbplatser som ingår är Google Ekonomi, Gmail och YouTube.

E

E-postmarknadsföring En kostnadseffektivt strategi där du marknadsför ditt företag via e-post med syftet att stärka din kundlojalitet. E-postmarknadsföring innefattar allt ifrån nyhetsbrev med artiklar och kundcase till tidsbegränsade erbjudanden.

Engagemang (på sociala medier) – När följare exempelvis gillar, kommentarer eller sparar ditt inlägg räknas det som engagemang.

F

Facebook Ads Annonser på Facebook för din företagssida, enskilda inlägg eller webbplats.

Frekvens – Hur många gånger en unik person har sett din annons.

G

Google Sök – Sökmotor som ägs av Google Inc. Världens mest besökta sajt och hela 97% av alla svenskar använder Google sök.

Google My Business – En gratistjänst som gör att ditt företag att dyker upp i Google sök samt i Google Maps när användaren är i närheten. Extra bra för företag som vill ha en lokal närvaro.

Google Search Console En tjänst som hjälper dig och ditt företag att upprätthålla och förbättra din webbplats placering i Googles sök.

Google Analytics – Ett verktyg för att analysera data från din webbplats som till exempel hur många besökare som finns på webbplatsen, varifrån besökarna har kommer ifrån samt vilken typ av enhet användaren är inne på.

Google Ads – De annonser som syns högst upp alternativt längst ned på Google där du endast betalar när någon klickar på din annons.

H

Html Det grundläggande språket som används på alla webbplatser. Syftet med språket är att kommunicera med webbläsaren var informationen ska visas på din skärm.

Händelse – Användarens interaktioner med hemsidans innehåll som mäts på Google Analytics. En händelse kan till exempel vara klick på länkar eller knappar.

I

Innehållsplan Plan för att snabbt och effektiv kunna planera det innehåll man ska lägga upp i sociala medier och på hemsidan.

Indexering – När en webbsida ska läggas till på en sökmotor sker en indexering och det är först när en sida blivit indexerad som den syns i sökmotorns resultat.

Inbound marketing – En kundcentrerad marknadsföringsstrategi som går ut på att optimera ditt innehåll för utbilda och hjälpa dina kunder i deras vardag. Syftet är att bygga upp ett förtroende till dig som expert.

J

Javascript – Programmeringsspråk som man använder tillsammans med HTML för att skapa en bra webbplats.

K

Konvertering När din besökare utför en värdefull handling på din hemsida som exempelvis kan vara att utföra ett köp eller att fylla i ett formulär.

Konverteringsspårning – En snutt kod som visar vad som händer efter att din kund har interagerat med din annons, som exempel om de köper en vara eller fyller i ett kontaktformulär.

KPI (Key Performance Indicator) – Ett mätbart värde som visar om ditt företag är på väg att uppnå prioriterade mål. En KPI kan till exempel vara antalet konverteringar eller antal besök på hemsidan.

Köpprocess – Processen som din kund går igenom innan, under och efter ett köp. Processen består av fem faser: problemfasen, informationsfasen, värderingsfasen, köpfasen och utvärderingsfasen.

L

Leads En potentiell kund som har exempelvis besökt er hemsida eller engagerat sig i era sociala medier och visat ett intresse.

Landningssida Sida där besökaren ”landar” efter att de har klickat på en länk i exempelvis en annons. Sidan är unikt skapad för ha ett visst budskap som exempel ska uppmuntra besökaren att göra ett kampanjköp eller att fylla i ett formulär.

M

Marketing automation – Automatiserad och riktad marknadsföring som är baserad på dina kunders köpbeteenden och som hjälper dig att nå rätt person vid rätt tidpunkt.

Målgrupp En grupp av människor som du tror ha ett behov av dina tjänster/produkter som du vill bearbeta med marknadsföring för att konvertera dem till kunder.

Marketing Management – Att utveckla och bibehålla dina kunder genom att skapa och kommunicera ett tydligt kundvärde.

Mediemix Blandning av de olika mediekanaler som annonsören använder sig av för att så effektivt som möjligt nå ut med rätt budskap till rätt målgrupp. Exempelvis Google ads, Facebook ads, Linkedin ads.

Medium – Varje länk till en webbplats har ett medium. Medium visar varifrån din trafik kommer ifrån, några exempel på medier är obetald sökning (organic) och betald sökning (CPC).

O

On Page SEO De förändringar du gör på din webbsida för att öka ditt resultat. Exempelvis att skapa en bra struktur eller att sätta korrekta rubriker.

Off Page SEO Är de yttre signalerna utanför din webbsida som påverkar din synlighet på sökmotorn. Några av dessa signaler kan vara externa länkar från andra sidor, kundomdömen eller sociala medier.

Organiskt sökresultat Det resultat som visas under annonserna vid en sökning. I vilken ordning resultaten hamnar, beror på en många olika faktorer till exempel webbsidans struktur och innehåll.

P

PPC (pay per click) – En betalningsmetod för annonser på hemsidor som är med i display nätverket, där du enbart betalar när någon klickat på din annons. 

Pull-marknadsföring Marknadsföring mot kunder som har ett befintligt behov och aktivt söker efter information om din produkt/tjänst för att ta ett köpbeslut.

Push-marknadsföring – Utgår från den traditionella marknadsföringen och handlar om att skapa samt påverka ett köpbehov, genom att avbryta konsumenten med sitt budskap likt annonser i sociala medier.

Pixel –  Ett script som hjälper dig mäta hur effektiva dina annonser är genom att spåra vilka som besöker er hemsida, vilka sidor besökaren interagerar med samt olika konverteringar som utförs.

Q

Quality Score – Är ett betygssystem där du får en poäng mellan 1-10, Betyget används av sökmotorer där dem tar hänsyn till kvalité och relevans på exempelvis nyckelord och landningssida. Det är även det som avgör din annons rankning och vilken kostnaden per klick du får.

R

Remarketing En strategi där du visar annonser till personer som redan varit inne på din webbplats eller engagerat sig i dina sociala medier.

ROI (return on investment) – Används för att beräkna graden av vinst som du får med din marknadsföring. ROI beräknas enligt följande: Vinst – kostnad av sålda enheter/Kostnad av sålda enheter = ROI i %. 

ROAS (return on ad spend) – Ett nyckeltal som används för räkna ut avkastningen på din digitala annonsering. Bör dock inte blandas ihop med ROI, då ROAS inte tar hänsyn till någon annat än din annonskostnad. ROAS räknas ut enligt följande: Intäkter från annons/kostnad för annons = ROAS.

Räckvidd Antalet unika personer som har nåtts av din annons.

S

Social Media Marketing – Ett samlingsnamn på den digitala marknadsföringen som sker på dina plattformar i sociala medier som Facebook, Instagram , LinkedIn och Youtube och många fler.

SEO (Search Engine Optimizing) – SEO gör att din webbplats placeras högt i sökmotorerna efter att en kund söker på ett sökord eller sökfraser. Det handlar om att arbeta med sökmotorernas organiska resultat & inte genom betald annonsering. Handlar om att anpassa innehållet och tekniska delar på hemsidan samt att ha relevanta sökord så ditt varumärke får en hög placering i de organiska sökresultaten på Google. Framgångsrik SEO utvecklas hela tiden pga att branschen är under konstant utveckling.

Sökordsanalys – Det är processen där man vill analysera hur stor potential företagets hemsida har för att driva organisk trafik genom olika sökord.

Sökord/sökfras – Det är det ordet/frasen som kan leda en till den informationen man söker.

Sökordsplaneraren – Det är ett verktyg som hjälper dig att granska dina sökord i dina sökord kampanjer. Verktyget ger  även förslag på sökord som är relaterade till dina tjänster , produkter eller till företagets hemsida.

SEM (Search Engine Marketing) – SEM handlar om att via betald annonsering öka synligheten i sökmotorernas sökresultat 

SQL (Sales Qualified Leads) Är en kund som har visat ett intresse för ett visst varumärke eller ett företag baserat på deras marknadsföringsaktiviteter. Det är en kund som har engagerat sig i företaget ex frivilligt laddat ner whitepaper, lämnat kontaktuppgifter och besökt hemsidan upprepade gånger.

Sessioner – Detta är ett mått inom Google Analytics som beskriver på ett mer matematiskt sätt den totala andel besök som driver in företagets hemsida. Detta mått anger totalen sessioner som startats under en viss tidsbestämd period & alla återkommande besök räknas som en ny session.

T

Taggmoln En grafisk fördelning av vilka nyckelord som förekommer på en webbplats och hur ofta de förekommer. Väldigt bra för att sammanfatta innehållet i en webbplats.

Title tagg Talar om för besökaren samt för sökmotorerna vad den specifika webbsidan handlar om och underlättar för sökmotorerna att kategorisera sidans innehåll. En jätteviktig tagg vid SEO.

U

URL – Kallas för internetadress på svenska och är en unik adress som visar till din webbsida. Exempelvis https://www.ampilio.se/

Unika besökare – Ett mätvärde som du hittar på Google analytics som syftar till antalet unika personer som har besökt din hemsida.

V

Visningar – Ett mätvärde på hur många gånger som din annons eller inlägg visats för en person.

Varumärke – Ett kännetecken som företag använder för att skilja sina varor och tjänster från sina konkurrenters varor och tjänster.

W

Word of mouth – Marknadsföring som baseras på att befintliga kunder ska vara så nöjda så dem sprider ditt företags budskap vidare till nya kunder.

WordPress Det mest populära publiceringsverktyget(CMS) med fokus på utseende, webbstandard och användarvänlighet. Mer än 1 av 4 hemsidor drivs av WordPress.

Ö

Öppen källkod – Ett begrepp som används i syfte för att tala om för användaren att dem har fri till­gång till källkoden och även har full frihet att göra vad dem vill med pro­grammet.