Marketing Automation

Marketing Automation

Hur förklarar man lättast begreppet Marketing Automation? Vi går på ytan igenom byggstenarna för Marketing Automation. Hur viktigt det är med kundresan eller “The customer journey” och lite små tips på hur man ska tänka.


Vad är Marketing Automation?

Man skulle kunna säga att marketing automation är en strategi för att förenkla processen för marknadsförare. En strategi för att nå kunden genom automationer eller påminnelser i rätt tid i kundresan eller innan kund själv vet att den behöver en speciell produkt. Detta görs genom ett CRM-system som till exempel Hubspot, Salesforce eller Upsales som alla är snabbt växande inom marketing-sidan. Ordet CRM står för Customer relationship management. Innan har man använt mycket CRM-system inom till exempel sälj, men att integrera dessa bitar på ett företag genom marknad, sälj och kundtjänst är en vinst i sig. Man skulle kunna säga att marknad ökar en säljares chans till att vinna. I ett CRM-system kan du till exempel snabbt slänga ihop kampanjer eller nya landningssidor utefter vad du vill sälja eller marknadsföra just den dagen. Det går dessutom att utföra A/B-test för att se vinnande koncept, integrera snabbt med de på kontoret och lättare till konsumenten och därav öka din ROI (Return On Investment). 
Ett Marketing Automation System är byggt efter liknande komponenter.

Begrepp och komponenter inom Marketing Automation System

 • Omnichannel
  • Att man kommunicerar med kunder i alla olika sociala medier.
 • Website tracking
  • Genom att fråga kunder om mail och telefonnummer kan vi identifiera besökarnas intressen och beteenden samt identifiera anonyma till identifierade prospect. Detta går också att göra genom en tredje parts data såsom cookies (detta kan komma att bli förbjudet – läs om Google Analytics).
 • Segmentering 
  • Att kunna segmentera målgrupper av den datan som vi samlat in är att rekommendera. Segmentering innebär att man grupperar användare som har något gemensamt. Till exempel demografisk, kund och beteende data. 
 • Uppföljning 
  • Mäta och följa upp vilken av marknadsinsatserna som går bäst för kunden.
 • Workflow builder 
  • Att bygga flöden för att få en så händelserik kampanj eller onboarding som möjligt.

Kundresan eller Customer Journey

Att ha koll på själva kundresan är ett väldigt viktigt steg inom Marketing Automation. Du måste lära känna dina kunder och se deras mönster. Idag skapar företag buyers personas med frågeställningar, som berör till exempel typanvändarens mål, problem och frustrationer. Därefter skapas mål som berör vad man ska uppnå för att tjänster/varor ska lösa befintliga problem och behov. Man kan tänka sig kunden i tre olika steg och skapa sig frågeställningar och mål efter varje steg:

 • Awareness stage 
 • Consideration stage 
 • Decision stage

A/B-testning

Du kan lätt testa allt du gör i ett CRM-system för ett vinnande koncept. Ta ut 20 procent av dina kunder som till exempel ska få ett nyhetsbrev. Gör två olika nyhetsbrev och skicka 10 procent av besökarna till det ena nyhetsbrevet och 10 procent till det andra utskicket. Vilken subject line öppnas mest, vilken call to action trycks mest på eller vilken färg är mest populär? Det vinnande konceptet skickas ut till resterande 80 procent av kunderna.

Vad förväntar sig kunden?

En kund förväntar sig idag att man ska kommunicera med dem på en mer personlig nivå. Till exempel kan ett mailutskick som går ut till samma personer skapa en irritation från kunden. Här har du chansen att skicka ett mer personifierat mail till kunder som befinner sig i olika steg i kundresan. Det gäller att skapa sig en långsiktig relation genom att ta hand om, bekräfta och vårda kundrelationen, även kallat “nurturing” och betyder “vård” på engelska. Via Marketing Automation kan du genom data skapa dig ett mer digitalt DNA om vad kunden vill ha eller efterfrågar. Kunderna lämnar hela tiden ut en massa information om sig själv genom att ge ut mailadresser eller information som kan spåras genom att de accepterat cookies. Man kan till och med visa kunden vad de behöver innan de vet att de behöver produkten. Därför är det otroligt viktigt att ha koll på kundresan.

Att ge kunden råd innan de ens vet att de behöver produkten

Användning av ett Marketing Automation System kan förenkla för dig som företag och ge kunden råd om saker de inte ens visste att de ville ha eller sökte. Låt oss ge exempel, om en kund lämnar något i sin kundkorg kan man skicka dem en påminnelse, men man kan även skicka med ett blogginlägg om produkten till kunden. Eller om kunden handlar en skjorta, så kanske de behöver en snygg kavaj som passar till, ett par matchande byxor eller örhängen. Då kan du maila kunden bilder på dessa kläder efter köpet av skjortan. Driver du exempelvis en site om träning där du vill att kunden ska signa upp sig. Då skulle du genom ett formulär på webbsidan kunna be kunden att fylla i ett popup-fönster där de blir erbjudna dina bästa tips, vad sägs om “sju tips på att träna rätt”? Då får du in mailadresser där du sedan skulle kunna värma kunden med mer personliga erbjudanden för att i slutändan joina dina program. Här gäller det att vara kreativ – listan av vad man kan göra är oändlig.

Några snabba tips att tänka på för att lyckas

 1. Kundresan – vem är kunden? Vad är målet?
 2. Integration mellan sälj/marknad/kundtjänst för att nå samma mål.
 3. Var kreativ med återkopplingen. Det är vanligt att man fokuserar på när kundkorgen lämnats. För att öka uppmärksamheten är det av värde att även tänka påminnelser vid lämnad kundkorg och att skriva blogginlägg om produkterna med fokus på varför kunden behöver just denna produkt.
 4. Vårda kunden eller bekräfta dem efter köpet. En nöjd kund är en återkommande kund!

En success story om Stanley Black & Decker

Man kanske tänker sig en e-commerce eller mailkampanj när man tänker på att implementera ett Marketing Automation System. Vilket lämpar sig för mindre företag men även för multi billioner företag. På Salesforce hemsida kom Ampilio över en historia om det amerikanska 11 billion dollar företaget Stanley Black & Decker som säljer el och trädgårdsverktyg. 

Företaget har 27 000 anställda. Efter att de började använda sig av salesforce pardot så har de kunnat nå ut till kunder i rätt del av deras köpresa. De poängterar hur viktigt det har varit för dem att få kunden lika bekräftad i olika delar i deras köpresa. Man har lättare och snabbare kunnat skicka samma informationslistor till alla retailers så att de kan sälja på rätt och lika sätt. Det berättas även om en 30 procentig minskning i tid av säljcykeln. Man har även fått ett helhetsintryck av hela organisationen och kan se vart den faktiska ROI kommer från. Stanley Black & Decker hade stora problem med detta innan implementationen av CRM-systemet. Tidigare hade de inte fått några indikationer på varifrån leadsen kom. Nu får de tydligt presenterat var besökarna kommer från, genom “pay per click”, “trade shows”, print eller TV-inkomster.

Vad kan vi göra för att hjälpa dig?

Lite exempel på hur vi på Ampilio skulle kunna hjälpa till med er Marketing Automation resa: 

 • Hjälpa er att se en helhet som företag. 
 • Skicka personaliserade mailkampanjer till rätt kunder.
 • Sätta upp abandon cart mails.
 • Skapa flöden.
 • Skapa content beroende på var i kundresan ni är. 
 • Skapa buyers personas så att ni kan segmentera. 
 • Utföra A/B-test för det mest vinnande konceptet. 
 • Vi kan även utbilda er hur ni ska göra detta i ett CRM-system själva.


Dela artikeln: