malgrupper facebook

Målgrupper vid Facebook-annonsering, tänk utanför ramarna

Relevant målgrupp är ett nyckelord när du ska annonsera. Marknadsföringskampanjer på sociala medier ska ha målgrupper som utgångspunkt, det definierar de personer och företag som du riktar dig till med din produkt eller tjänst. 

På Facebook och Instagram, till exempel, gör du inställningar för din målgrupp som underlag för din annonsinriktning.Du kan rikta annonser till personer baserat på platser som länder, delstater, regioner, orter, postnummer eller postkoder. Du kan även ställa in ålder och kön på målgruppen. Vidare i detaljerad inriktning kan du inkludera eller utesluta personer från din målgrupp baserat på intressen och beteenden. Det innefattar vad personerna delar på sin tidslinje, vad de använder för appar, vilka annonser de klickar på och vilka sidor de interagerar med.

Du kan även inkludera eller utesluta personer från din målgrupp baserat på kopplingar till sidor, appar eller evenemang. Du kan rikta annonsen utifrån personers aktivitet på och utanför Facebook och Instagram rörande sådant som användning av enhet, köpbeteenden eller köpavsikter och resor. Du kan alltså till exempel ställa in en annons så specifikt att den visas enbart för “personer som gillar äventyrsresor och Thailand” eller “föräldrar med nyfödda barn som lyssnar på rockmusik”. Det är utifrån all den data du har tillgång till, som du ska välja vart du ska rikta in din annonsering. Det är nu du kliver ut i djungeln av antaganden för att hitta din huvudmålgrupp.

Hur väljer man då inriktning?

Vi har alla stereotypa bilder och förväntningar kopplat till vår egen och andras ålder, intressen och vanor. “Alla tjejer gillar det här” – “Alla som har hund beter sig så här” – “Män gillar inte det här” – “Höginkomsttagare bryr sig inte om pris” – “På landsorten bor det bara den här typen av personer..” – och så vidare..Man skapar sig ofta en stereotypisk bild av personer man vill rikta sig mot, och blir låst i enspåriga tankebanor.

Det är då väldigt lätt att man riktar sig mot alltför breda och generella målgruppssegment, eller missar relevanta personer i målgruppen genom att utesluta de baserat på fördomar. Genom att annonsera smart och kreativt når du mer relevanta målgrupper med bättre resultat. Effektivisera din annonsering genom att annonsera mot mindre väl genomtänkta målgrupper istället för att gå för brett.

Analysera och tänk utöver standardiserade siffror

Som exempel när man tittar på kategorier som barn, ungdomar, vuxna, medelålders och äldre så märker man att det finns väldigt olika syn på vilken kategori en person faktiskt tillhör. Aktivitet vad gäller förändrade köpmönster och beteenden på sociala medier kryper både upp och ner i åldrarna vilket gör att åldersintervallerna blir diffusa. Det moderna samhället överlag innebär nya sociala beteendemönster som ser väldigt annorlunda ut, och är något som är svårt att sätta en specifik ålder på. Ett arbetsliv kan innehålla flera karriärer, varvade med familj, utbildningar, resor och samhällsengagemang. Se över hela åldersspannet så att du inte utesluter potentiella kunder.

facebook

Titta på livsstil och värderingar, och tänk kreativt

Försök att hitta inriktningar för olika segment av målgruppen som är helt oberoende av de demografiska variablerna. Definiera intressen och värderingar som inte har några direkta demografiska kopplingar. Det är en målgruppsindelning som är mer relevant vad gäller beteenden, här gäller det att tänka ett steg längre och verkligen hitta det essentiella just för de personerna du vill nå.Gör en målgruppsanalys utifrån beteendemönster. Vad är det som är relevant i din nisch, och vad är viktigt för de personerna som du tror vill köpa produkter eller tjänster av dig?

Vilka umgås personerna med och vad har de för konsumtionsbeteende? Vilka plattformar använder de? Det är här det kreativa arbetet börjar och man reder ut och hittar nya möjligheter och infallsvinklar i den sociala miljön. Vad tror du personerna i din målgrupp är intresserade av? Vad kan du se för intressen som är relaterade till din produkt eller tjänst, och utifrån det försöka hitta intresseområden som kanske inte är helt givna vid första anblicken.

Skapa flera mindre målgruppssegment

Skapa en huvudmålgrupp och utveckla utifrån den flera mindre nischade målgrupper och inriktningar. Våga testa, tänka i nya banor, analysera och sedan utvärdera resultaten.Hitta nya vägar och var kreativ! Hitta de personer som går mot strömmen, skapa målgrupper utan att utesluta i för stark tro på stereotyper. Det kan generera både kvalitet och räckvidd

Vill du ta kontrollen över dina mediainvesteringar?

Dela artikeln: