LinkedIn- Effektfull annonsering B2B

Hitta kunder och kandidater till ditt företag

Linkedinannonsering

Linkedin är en populär kanal för primärt arbetsrelaterad kommunikation. Mycket av den traditionella platsannonseringen har flyttat till Linkedin där du också kan söka upp specifika användare och kontakta direkt. Fördelarna med Linkedin jämfört med andra sociala medier är att du kan styra dina annonser till specifika företag eller specifika roller som exempelvis VD, Marknadschef eller Ekonomichef.

Annonser köper man i Linkedin Campaign Manager och det finns liknande styrningar som hos övriga sociala medier med exempelvis lookalike och remarketing. Fördelen för dig inom B2B är att du kan nå specifika branscher, företag, roller på företag med mera.

Annonsformat

Även på Linkedin liknar många format de övriga plattformarnas. Finns några undantag med exempelvis sponsrade in-mail. Nedan finns några av deras annonsformat.

  • Text Ad – textlänk med logga
  • Video Ad – videoannons som rullar i flödet
  • Sponsored InMail – sponsrat mail som hamnar i användarens in-box
  • Display Ads – annonser som kan köpas via programmatiska plattformar
  • Carousel Ad – karusell med upp till 10 stillbilder.