Royale

En nyöppnad restaurang i Västerås behövde snabbt nå ut i en konkurrensutsatt marknad.

Vi ansvarade för framtagning av digitalt koncept och content. Genom att målgruppsanpasssa budskapen och implementera relationsmarknadsföring så gick dom under några få månader från okända till marknadsledande.