Klarsynt

Optikerbranschen var tidigare en lojalitetsbaserad bransch med traditionella val av medier

Men då köpresan och kundlojaliteten förändrats i grunden och konkurrensen ökat markant så har även förutsättningarna för optikerna förändrats. Men då köpresan och kundlojaliteten förändrats i grunden och konkurrensen ökat markant så har även förutsättningarna för optikerna förändrats. Under senaste året har vi skapat digital framgång och framtidssäkrat verksamheten för ett stort antal optiker tillhörande Klarsyntkedjan. Vinsten för optikerna är dels att dom nu får ett kvitto på sina marknadsinsatser utifrån deras mål och plan men framförallt att de kommunicerar till sina kunder på de medier deras kunder befinner sig under köpresan.