adstxt

Kan ads.txt minska problemet med ad fraud inom programmatic?

Ad fraud inom programmatic är och har länge varit ett hett ämne i mediabranschen. Ett specifikt problem är att det finns säljande aktörer som erbjuder domäner som de egentligen inte har avtal med. Detta kallas “Domain Spoofing” och innebär att tvivelaktiga aktörer utger sig för att sälja en kvalitativ domän, men trafiken kommer egentligen från någon dålig site, en toolbar eller annan felaktig källa.

Vad är ads.txt?

Ads.txt är ett initiativ från iab Tech Labs för att öka transparensen inom programmatic och minska problemet med ad fraud. Det är i sin enkelhet en fil, döpt till just ads.txt (vilket står för Authorized Digital Sellers), som ligger på en publicists site och innehåller de nätverk och SSP:er som har rätt att återförsälja deras annonser. Det är sedan upp till annonsköparnas DSP att bekräfta att domänen de vill köpa faktiskt får säljas av det nätverk eller den SSP som erbjuder det. Ads.txt begränsar alltså möjligheten för tvivelaktiga aktörer att utföra Domain Spoofing och minskar risken för köpare att köpa felaktig trafik.

Vilka använder det?

Stor del av de stora svenska publicisterna har en ads.txt-fil. Jag gjorde idag stickprov på 30 stora och medelstora svenska siter, och endast 7 hade inte ads.txt. Att så många fått detta på plats på ganska kort tid (iab Tech Lab gick ut med press release om detta 17 maj i år), tyder på att säljsidan prioriterar detta högt.

De stora DSP:erna har också anammat tekniken ordentligt:- Google DBM har sedan 8:e november och AppNexus kommer från 24:e januari att filtrera bort all trafik som inte är korrekt enligt sitens ads.txt-fil. Siter som inte har ads.txt kan dock fortfarande säljas av felaktiga säljare.- Adform lanserar stöd i takt med att marknadens publicister implementerar detta.- BidTheatre planerar att lansera stöd för ads.txt under Q1.

Vad bör du som annonsör göra?

Som köpare bör du hålla dig uppdaterad på hur den leverantör/DSP som ni använder hanterar ads.txt. Om du köper mycket trafik av någon specifik site via programmatic så bör du också säkerställa att den har en ads.txt-fil genom att surfa till den så här: aftonbladet.se/ads.txt. Om det inte visas en fil är risken att du köper visningar av felaktiga säljare, och kan därför riskera att få dåliga annonsvisningar.


Vill du vet mer?

Dela artikeln: