inbound-marketing

Inbound marketing – Så hjälper det ditt företag att växa!

Inbound marketing är en digital marknadsföringsmetod som de senaste åren har tagit en allt större plats i den digitala marknadsföringsvärlden. I det här blogginlägget förklarar vi vad Inbound Marketing är och varför du borde kolla in det närmare.

Vad är Inbound marketing?

Internet och vardagsteknik har under de senaste decennierna totalt förändrat hur vi fattar våra köpbeslut. I dag kan vi hitta otroliga mängder information med några snabba sökningar och vi är uppkopplade nästan var som helst. Den snabba utvecklingen har gett kunden ökad makt. För att anpassa sig som företag i denna utveckling krävs nya strategier. Det är här Inbound Marketing har vuxit fram. 

Inbound Marketing bygger på att du genom content i form av text, video, blogginlägg, inspiration m.m. skapar värde för dina potentiella kunder. Det handlar om att möta kunderna på deras villkor. 

Att få kunden att av eget intresse dras till en vara eller tjänst samtidigt som man som företag kan hålla koll på den potentiella kunden och underlätta beslutsprocessen. 

Inbound Marketing är ett begrepp som myntades av Hubspot. De insåg att vi människor inte bara har förändrat vårt sätt att leva och jobba, utan även vårt köpbeteende. Inbound marketing är en digital marknadsföringsmetod som är uppdelad i tre steg:

  • Attrahera – I första steget måste du skapa innehåll som lockar kunder till din webbsida. Kreativt innehåll som kan hjälpa kunden att lösa ett problem eller en utmaning.
  • Engagera – Du ska få kunden att konvertera, lämna sina kontaktuppgifter, ringa säljare m.m. Här behöver du ha innehåll som tillför tillit till ditt varumärke och som visar att just ditt företag kan hjälpa dem.
  • Underhålla – Nu har du fått in en kund, men ditt arbete är inte över. Stärk kundens upplevelse av ditt företag och skapa innehåll som har ett värde för dem.
attrahera-engagera-underhålla
Varför är Inbound Marketing viktigt?

Det finns flera anledningar till varför man som företag bör satsa på Inbound Marketing. Bland annat så kan metoden leda till ökad varumärkeskännedom, generera fler leads och göra din marknadsföring mer kostnadseffektiv. 

Bakom varje köp ligger en mognadsprocess. Inbound marketing gör den inledande delen av beslutet lättare. På så sätt sparar man som företag tid och kan använda sina resurser där man får mest tillbaka – i möten med kunder i rätt målgrupp och som är intresserade av det ni erbjuder. 

Innehållet blir mer relevant för köpare och du hjälper dina kunder fram i köpprocessen. 

Inbound vs Outbound – vad är skillnaden?

Nu när vi har definierat vad inbound marketing är går det snabbt att beskriva outbound marketing, det är helt enkelt det motsatta. Det kan benämnas som uppsökande marknadsföring där du inte vet om personen som nås av annonsen eller annan aktivitet, aktivt letar den produkt eller tjänst som du erbjuder. Exempel på dessa aktiviteter kan vara betald annonsering i sociala medier, email-marketing, banners, tv- och radio-reklam. Det många av dessa aktiviteter har gemensamt är att de handlar mycket om varumärkeskännedom i ett tidigt stadie av köpresan. 

Det finns flera fördelar med båda sätten att marknadsföra sig. När det kommer till inbound marknadsföring är det ett långsiktigt arbetssätt som över tid kommer att skapa ett bättre flöde av inkommande leads. Detta eftersom man möter den potentiella kunden just i den tidpunkt då kunden upplever ett “problem” som behöver lösas. Om du då har en lösning på problemet och finns i rätt kanaler där kunden befinner sig, finns det stor chans till en ny potentiell kund. 

Outbound Marketing handlar om att bli “top of mind” hos kunden innan problemet har dykt upp. 

Därför är ofta en kombination av både Inbound Marketing och Outbound Marketing att föredra då man vill möta kunden innan dess att problemet har uppstått och vara först på plats när det väl har uppstått. 

Behöver du hjälp eller vägledning i att sätta nya strategier? Kontakta oss idag så hjälper vi dig!


Behöver du hjälp att lyckas med din digitala marknadsföring?

Dela artikeln: