In house

In-house trenden – Ska man ta hem all sin annonsering?

I mediabranschen råder det en viss in-house trend just nu. Hur ska annonsörer tänka kring det här? Bör man ha en in-house-avdelning som enbart ska köpa/analysera media? Vilka kompetenser behöver man? Vilka plattformar samt är det kostnadseffektivt? I detta inlägg kommer vi utifrån våra erfarenheter ge dig några rekommendationer.

Det finns naturligtvis många svar på den frågan men vi tänkte titta på olika scenarion som vi stött på ute hos våra kunder samt även potentiella kunder. Nedan listar vi några olika vägar att gå sett utifrån områdena social mediaprogrammatic och SEM som ligger inom vårt kompetensområde.

Två ytterligheter

I de fall vi har träffat kunder som har ambitionen att ta hem, eller redan har tagit hem, finns det en bra struktur på avdelning och tydliga direktiv för vem som är ansvarig för vilken del. Det kräver dock tid att bygga upp strukturen och kompetensen och att få allt att samspela. Under processen inser dock en del företag att de inte har all kompetens på plats in-house, såsom förståelse för ny teknik eller möjligheter som skulle kunna nyttjas. En fråga som du som annonsör ska ställa dig är: “Bör vårt bolag fokusera på att bli bäst på vår primära affär, eller ska vi försöka bli bäst på digital marknadsföring?”

Motsatsen, dvs att man inte har någonting in-house är också vanligt förekommande. Här kan det hända att företag förlitar sig totalt på externa aktörer utan att ha bra insyn i de beslut som tas. Stora frågan då är ju om de externa aktörerna alltid tar rätt beslut och maximerar effekten av mediabudgeten? 

Efter en utbildning som vi höll i våras var det även en av Sveriges största annonsörer som började ifrågasätta deras nuvarande partners annonsköp. Det är ofta inte klart vilka plattformar som används och varför. Otransparenta betalningsmodeller på mediebyråer kan strula till det ännu mer.

Vilken väg bör ni ta?

Ytterligheterna är inte bra. Vi tror att nyckeln till att lyckas är att ha tillräckligt med kunskap för att kunna ifrågasätta, kravställa och utvärdera de externa partners man jobbar med. Man slipper då alla organisatoriska problem som uppstår med att bygga en stor avdelning, man blir flexibel och kan snabbt byta inriktning, kanal eller media och på så sätt hela tiden vara på rätt ställe. 

Fokusera på er egen strategi, utbilda er tillräckligt för att förstå möjligheter och fallgropar, men lägg ut detaljkunskaper och genomförandet på någon som är helt dedikerad till just detta.

För mer transparens rekommenderar vi att i så stor utsträckning som möjligt jobba i egna konton/plattformar. Då har ni en bra utgångspunkt i att ha tillgång till all data och historik in-house även om det är en extern part som genomför själva köpen. Då är det också enklare att ta ställning till om ni vill ta vissa delar själva och vissa delar överlåts åt en byrå. Det är enligt oss det mest effektiva sättet att jobba på och då sitter ni själva på, i större utsträckning, kontrollen över era medieinvesteringar. 

Oavsett hur ni tänker kring det här kontakta oss så diskuterar vi bästa lösningen för er.

Dela artikeln: