growth hacking

Growth hacking – Så bemästrar du trenden

I vår bransch kommer med jämna mellanrum nya buzz words, ibland viktiga och bra, och ibland meningslösa. Personligen är jag alltid lätt skeptisk när något nytt kommer upp. I veckan var vi på en mycket bra presentation av Tobias Lundqvist på Berghs där Growth Hacking diskuterades. Detta inspirerade mig att utveckla hur vi ser på ämnet.

Idag upplever jag att growth hacking är en term som tar mer och mer plats. Så, vad är det och är det mer än ett buzz word? Kortfattat handlar det om att sprida sin tjänst och sitt varumärke genom att smart utnyttja sociala plattformar eller andra kanaler och att med små incitament få andra att tala för sin sak. Helst ska man inte betala alls för media. Vanligtvis jobbar man nära produktutvecklare och programmerare för att anpassa sin produkt och sitt erbjudande för att passa de kanaler som används för spridning. Spotifys integrering med Facebook är ett tydligt exempel på detta. 

Inom growth hacking, som all annan marknadsföring, är uppsättning och uppföljning av mål och KPI:er väldigt viktigt. En duktig growth hacker jobbar i korta cykler och anpassar hela tiden insatserna utifrån vad siffrorna visar. 

Enligt Wikipedia så myntades uttrycket av Sean Ellis år 2010. Några kända exempel är Hotmails länk längst ner i varje mail (P.S. We love you…) som drev folk till att signa upp för en egen mail samt Dropbox, där användare fick mer lagringsutrymme genom att sprida Dropbox i sina egna kanaler.

Så, hur kan du jobba med growth hacking?

Innan du börja med någonting ska du se till att du har ordentlig mätning på allt du gör och att du visualiserar det på ett sätt som gör att du kan ta action på datan. Sedan gäller det att hitta relevanta kanaler att engagera sig i: 

– Kan dina befintliga kunder/användare få något incitament för att sprida ditt budskap? Rabatt för varje värvad kund eller för att posta något i sina sociala kanaler är enkla exempel. 

– Har du, eller kan du skapa innehåll som sprids för att det ger värde till dem som tar del av det? Till exempel guider, checklistor eller liknande i utbyte mot sin mailadress.

– Kan du ge dig in i debatt, kommentera inlägg om relevanta områden eller liknande för att sprida din sak och visa din kompetens? 

– Finns det personer med stora egna nätverk som skulle gynnas av att prata om dig? 

Growth hacking är här för att stanna

Alla bolag bör jobba med growth hacking, däremot ersätter det sällan traditionella medieköp. Ofta visas case med exponentiella tillväxtkurvor som kommit av lyckade growth hacks. Dessa är dock ganska ovanliga, men förstås inspirerande och kan väcka bra idéer. Det är dock inget att räkna med för alla. 

Som vanligt gäller det att väga insatserna mot varandra. Även om growth hacking ofta har låg eller ingen kostnad för själva spridningen, så kräver det resurser för att skapa innehåll och utföra dessa initiativ. Denna kostnad behöver jämföras med kostnaden för att fånga en kund via andra kanaler. 

När du läst hit inser du att detta inlägg är en del i hur vi jobbar med growth hacking 😉 

Vill du diskutera dina möjligheter?

Dela artikeln: