Google Privacy Sandbox Apple ITP2.3 ny 3

Vad innebär Google privacy sandbox & Apple IPT2.3 för dig som annonsör?


Det pågår en kamp mellan integritet och smart målgruppsstyrning på nätet. Det verkar som att det är svårt att få både och – eftersom smart målgruppsstyrning med hjälp av data kräver att användarna identifieras och att deras digitala spår sparas och analyseras. Detta kan förstås vara ett intrång i användarens integritet. Så, vad händer just nu och vilken sida kommer vinna?

Googles browser Chrome dominerar marknaden ordentligt med 64% globalt och 52% i Sverige. De kommunicerade i augusti 2019 att de startar ett initiativ kallat Privacy Sandbox. Syftet är att begränsa att användardata hanteras på fel sätt och bryter mot användarens samtycke och integritet. De vill dock inte begränsa möjligheterna för publicister att tjäna pengar genom att visa skräddarsydda annonser. 

Google bjuder in branschen till detta öppna initiativ för att skapa standarder som alla kan följa. I dagarna publicerade Google ett inlägg där de säger att de fått bra respons och mycket förslag på nya initiativet och att det innebär “en väg mot att göra 3rd-party-cookies överflödiga”. De ger också en känga åt Apple, som i sin senaste version av sitt initiativ för integritet,  ITP2.3, begränsar möjligheten att använda cookies ordentligt. Google menar att detta kan försämra användarnas upplevelse och publicisternas möjlighet att tjäna pengar, vilket de ser som ett hot mot ett fritt internet. 

Så, vad innebär detta för dig som annonsör?

  • Safari begränsar möjligheterna till remarketing och andra liknande sätt att nå användarna mer och mer. Volymerna på dessa kampanjer kommer därför gå ner framåt.
  • Av samma anledning kommer det bli svårare att attribuera köp/avslut till aktörer som jobbar med cookies, vilket de flesta gör.
  • Google driver diskussionen framåt och har mycket dominerande position med browsern Chrome. Man kan därför anta att de kommer fortsätta premiera sina egna verktyg och kanaler så att de kan erbjuda rikare targeting än andra aktörer.

Jag tycker personligen att det är bra att detta drivs på från olika håll. Det har länge varit ohållbart hur användarnas data hanteras på nätet. Min förhoppning är att fokus till viss del skiftar tillbaka till kontext och kvalitativa annonser. Något som försummats och på många sätt förstört användarupplevelsen på många siter.

Vill du få upp en konverteringsstrategi?

Dela artikeln: