Google Analytics

Google Analytics 4 vs. Universal Analytics

Med anledning av att Universal Analytics kommer sluta samla in data och därmed bli obrukbart 1 juni 2023 har vi uppdaterat denna artikel med skillnaderna mellan Universal Analytics och Google Analytics 4 (GA4).

Google Analytics 4 är inte en uppdatering på den äldre GA3 (Universal Analytics) utan har en helt ny setup som bygger på event-baserad data. Nya GA4 är framtagen speciellt för att kunna spåra trafik sömlöst över både webb och app. Nya GA4 kommer dessutom med helt nya typer av dashboards och rapporter som vi inte tidigare stött på i de äldre varianterna. 

Det finns en hel del nya funktioner i GA4 som skiljer sig från GA3. Nedan listar vi och går igenom de absolut största och viktigaste skillnaderna. 

Uppbyggnad

Det skiljer sig i hur de olika varianterna hanterar och sammanställer sin data. GA3 använder en sessionsbaserad modell medan GA4 använder en event-baserad modell för sin data. 

Skillnaden innebär att GA3 samlar in sin data genom sessioner, sidvisningar, events och transaktioner som “hits” – dvs träffar som en användare gjort under en specifik tidsperiod. GA4 å andra sidan räknar en sidvisning som ett event. Det innebär att alla interaktioner en användare gör kommer att räknas som olika events i GA4. 

Rapporter

Är du sedan tidigare familjär med Google Analytics For Firebase (dvs Analytics för att samla in data i appar) så kommer du snabbt inse att GA4 är byggt på samma interface som Firebase Analytics och har liknande rapportering. 

Har du däremot tidigare enbart arbetat i GA3 så kommer den nya rapporteringen i GA4 upplevas som väldigt annorlunda och det kan ta ett tag att vänja sig och navigera runt bland de nya rapporterna. 

Analytics

Eventspårning

I GA3 har du tidigare säkert använt Google Tag Manager för att spåra olika typer av konverteringsevent på din site. Vad som är nytt med GA4 är att den har “enhanced measurement feature” vilket innebär att GA4 automatiskt spårar olika typer av event på din site. Det kan vara olika event som scroll-tracking, video-tracking, exit-tracking osv.

GA4 erbjuder, förutom automatisk spårning av event, också rekommenderade events samt anpassade events. Rekommenderade events har förbestämda namn och parametrar och används av specifika branscher som exempelvis e-handel, resor, spel osv. 

Anpassade event sätts upp manuellt av dig som användare. Google rekommenderar att enbart använda anpassade event om det inte finns några nuvarande existerande kategorier som passar in på ditt företag. 

Nya typer av metrics 

I GA4 hittar vi nya typer av metrics som vi inte stött på tidigare. Dessa är engagements-metrics och rapporteras som engaged-sessions, engagement rate, engaged session per user, engagement time osv. Dessa nya event spårar engagemanget på din site eller app mycket bättre än tidigare metrics som “pageview” och “bounce rate” i GA3. 

Slutligen den stora frågan: Bör jag som företagare byta ut GA3 mot GA4?  

Svaret här är både ja och nej. Det är fortfarande en hel del begränsade funktioner i GA4 som exempelvis e-handelsspårningen, så är du en etablerad e-handel och har en befintlig fungerande e-handelsspårning via din GA3 så får du ut mer av den rapporteringen än om du skulle implementera den nya. Däremot rekommenderar vi att det kan vara bra att redan nu sätta upp en ny egendom med den nya GA4 och börja laborera och lära sig men att använda GA3 för rapportering än så länge. GA4 börjar dessutom att samla in data från den dagen det sätts upp så du kan därför inte se historisk data i GA4. 

En till anledning till att vi inte rekommenderar att lämna GA3 ännu är att det i GA4 inte finns någon som helst attributionsrapportering vilket är en viktig del i arbetet för en person som arbetar med marknadsföring. 

Så svaret blir: sätt upp en ny egendom för GA4 för att den ska börja hämta data men använd gamla GA3 för det dagliga arbetet och rapportering än så länge. 

Slutligen Måste jag ha både en hemsida och app för att kunna använda GA4?

Nej, du kan använda GA4 enbart för webb eller för app. Den är däremot framtagen för att de ska underlätta för de som har både webb och app att spåra sina användare sömlöst. Men det går lika bra att använda GA4 för enbart webb respektive app. 


Vill du veta mer om Google Analytics?
Behöver du hjälp med uppsättning och spårning?

Dela artikeln: