Frågor

Ställ rätt frågor till er byrå för att säkersälla transparens och oberoende

Transparens & oberoende

Vad har byrån för avtal med de media som köps?

Finns det kickbacks i avtalen med media eller teknikleverantör?

Vilka bolag äger byrån eller har samma ägare som byrån?

Hur säkerställs att datan som redovisas stämmer?

Är det olika marginaler beroende på vad som köps?

Vad händer om mediet missar att fakturera en kampanj?

Tillgodoräknas annonsören pengarna?

Hur verifieras målgrupper som baseras på data?