b2b-facebook

Duger facebook som marknadsföringskanal för b2b?

Som marknadsförare inom b2b branschen tycker du kanske att Facebook inte är viktigt. Det är ju bara privatpersoner som använder sociala nätverket. Men hur stor är skillnaden mellan ens privata digitala beteende och digitala beteenden på jobbet?

facebook

Det finns en trend i våra digitala liv som kallas för “the blurring of personal and professional”. Det vill säga att vi ofta kollar på Facebook när vi sitter på kontoret och att vi kikar på våra jobbmail när vi är hemma. Såklart betyder det att vi är öppna för budskap som relaterar till våra jobb när vi hänger på Facebook. Hur kan du som annonsör utnyttja Facebook som b2b marknadsföringskanal då? Här kan vi dela upp det i två olika delar – det ägda och det köpta.

Din ägda räckvidd på Facebook

Det ägda är, som ordet säger, kundkontakt som du äger. På Facebook är det dina inlägg du publicerar på din egen Facebook-sida och som då visas för dina befintliga följare. Den här delen är otroligt viktig att fokusera på eftersom Facebook-sidor har blivit som hemsidor och alla förväntas att ha relevant information om företaget i sociala nätverk. Med en skarp strategi för ditt innehåll, din kommunikation och din målgrupp kan du maximera din ägda räckvidd på Facebook – oavsett om du jobbar inom b2b eller b2c.

Din köpta räckvidd på Facebook

För att nå potentiella kunder utöver dem som redan följer dig på Facebook kan du köpa räckvidd. Både i form av sponsrade inlägg (dvs öka antal personer som ser dina inlägg du publicerar på din egen Facebook-sida) och i form av annonser som inte är kopplade till inlägg. För all köpt räckvidd erbjuder Facebook ett stort antal möjliga kriterier din målgrupp ska uppfylla. För dig som b2b-annonsör finns det flera relevanta kategorier. Du kan till exempel styra din annons mot personer som jobbar i en viss bransch som till exempel “hälso- och sjukvård”, “jordbruk, fiske och skogsbruk” eller “administrativa tjänster”. Dessutom kan man välja en specifik arbetsgivare eller en jobbtitel i Facebooks köpverktyg. Genom att skapa relevant budskap och rikta mot en specifik målgrupp kan du alltså säkerställa att du når dina potentiella kunder.


Vill du gärna lära dig mer om hur du kan öka din b2b marknadsföring i sociala medier?

Dela artikeln: