IOS Uppdateringar

Detta innebär Apples iOS 14 uppdateringar för dig som facebook-annonsör

Diskussionerna är intensiva och oron är stor i integritetskriget mellan Apple och Facebook. I juli 2020 rapporterade Apple nya riktlinjer för appar som väntades ta kraft under januari 2021. Facebook varnade redan då om effekten av ITP (Intelligent Tracking Prevention) som var inbäddad i iOS 14 och påverkar Facebooks förmåga att visa annonser genom sitt Audience Network till iPhone-användare.


Framförallt har det varit apputvecklare som påverkats genom informationskrav om sina datainsamlingsprocesser via Apple’s App Store Connect, och krav på att använda ett specifikt annonsnätverks-API (SKAdNetwork). Detta behövs för att kunna erbjuda annonsering i appar samtidigt som det möjliggör för annonsörer att både mäta kampanjresultat och behålla användarnas integritet på iOS enheter.

När resterande av Apples riktlinjer nu träder i kraft kommer Facebook behöva begära tillstånd genom Apple’s AppTrackingTransparency-ramverk för att spåra konverteringshändelser som inträffar på alla iOS 14-enheter även på webben. 

Facebook kommer att behandla app-till-webb-kampanjer med samma integritetsskydd som app-till-app-kampanjer, därav kommer det vara en mindre mängd data som kan tas emot, samt begränsningar i vad man som annonsör kan använda den datan till. 

Så för att anpassa för mindre data som behandlas måste Facebook göra betydande förändringar för marknadsföringsflöden på både app och webb. 

Apple’s nya iOS 14 ändringar är det senaste exemplet på att ekosystemet för digital annonsering snabbt kan förändras.

Hur fungerar Apples AppTrackingTransparency-ramverk?

Användare av iOS 14 får upp en tydlig informationsruta över hur en specifik app – Facebook i det här fallet, begär tillåtelse att spåra användaren över appar och webbsidor ägda av andra företag för att kunna leverera personaliserade annonser. 

Om användaren accepterar detta, “opt-in”, kommer inga förändringar för användning av data att ske. Om användaren däremot väljer att “opt-out” så kommer användningen av data vara begränsad.

För att hålla sig till Apples riktlinjer kommer Facebooks tilldelning av webbhändelser framöver styras av aggregerad mätning som begränsar, aggregerar och försenar konverteringsevent/händelserapportering (aka: restricted, aggregated and delayed data)

ALLA annonsörer kommer att påverkas

“This will result in changes in Ads Manager. We have one advertising system, and aren’t planning on building one for Android and one for Apple. Therefore some products and functionalities will be deprecated, because we need to make choices that will enable the whole system to operate under restricted, aggregated and delayed data” 

Facebook beskrev i ett webinar som släpptes för att nå ut med information om de nya uppdateringarna att Ads Manager kommer att förändras. 

Facebook, och andra plattformar, behöver nu använda ett ramverk som påverkar hur konverteringshändelser tas emot och bearbetas från verktyg som exempelvis Facebook-pixeln. 

Uppdateringarna i Facebooks kampanjverktyg kommer påverka spårning, optimering och mätning av data från kampanjer på appar och mobila webbkampanjer. Så det kommer påverka alla annonsörer mer eller mindre, inte enbart de som marknadsför mot iOS 14 enheter. 

Vad betyder det här för Facebooks annonsverktyg? 

Annonsörer kommer att begränsas till att använda åtta konverteringshändelser per domän, inklusive både standardhändelser och anpassade konverteringar för optimering. Man ska som annonsör rangordna de 1-8, då det för alla användare som har opt-out i ATT-ramen bara registreras en enda händelse, det som är högst rankat. Facebook planerar att annonsörer ska få viss rapportering i Ads Manager och Events Manager för ytterligare händelser utanför de prioriterade 8 händelserna, och det kommer finnas möjlighet att använda händelser utanför de prioriterade åtta evenemangen för att skapa webbplatsanpassade målgrupper. Ett nytt avsnitt i Event Manager finns tillgängligt där det går att redigera sina konverteringsevent

När du aktiverar värdeoptimering ingår de valda konverteringarna automatiskt som en del av de totalt åtta rangordnade konverteringshändelserna som kan användas för optimering. Men genom den aggregerade mätningen för iOS 14-användare kan det ha begränsad tillskrivning av de händelser som slutförs, och därför också försvåra för Facebook att räkna ut ROAS på dina värdeoptimerade kampanjer. 

På grund av pågående förändringar av spårning avskriver Facebook även vissa attributionsfönster när det gäller konverteringsspårning. Enbart 7 dagars klickbaserad och 1 dagars visningsbaserad attribution gäller för alla konverteringskampanjer, och man kommer som annonsör kunna förvänta sig att se en hel del förändringar vad gäller färre antal konverteringar rapporterade i och med dessa nya attributionsregler.

Annonsörer som använder dynamiska annonser för retargeting kommer också kunna se att prestanda och målgruppsstorlek minskar. De flesta anpassade målgrupper som skapats utifrån event på webbplatsen kommer förväntas att minska på grund av förlust av vissa händelser från iOS 14-användare.

Hur kommer det att påverka mätning och rapportering? 

Enligt Apples nya riktlinjer innebär det begränsningar för mätning av vissa webbkonverteringshändelser på grund av rapporteringsbegränsningar från iOS 14-enheter i Ads Manager och annonsrapportering.

Webbplatskonverteringar kommer att rapporteras baserat på tidpunkten för själva konverteringen och inte då annonsvisningen skedde. Dessutom kan det uppstå en 24-48 timmars fördröjning när en konvertering utanför webbplatsen rapporteras från en iOS-användare.

När ändringarna träder i kraft kommer attributionsfönstret för alla nya eller aktiva annonskampanjer att ställas in på annonsuppsättningsnivå snarare än på kontonivå. I och med ändringarna så kommer rapportering av 28 dagars klickkonverteringar, samt 7 och 28 dagars visningsbaserade konverteringar inte att stödjas för kampanjer skapade efter införandet av Apple’s nya riktlinjer. 

Inaktiva kampanjer kommer dock fortfarande att rapportera med det äldre attributionsfönstret på kontonivå, och historisk data för attributionsfönster som inte längre stöds fortsätter att vara tillgänglig via vårt Ads Insights API.

Leverans- och beteendedata stöds inte heller i rapportering för konverteringsevent utanför webbplatsen, detta inkluderar demografiska uppdelningar som exempelvis ålder, kön och region.

Det finns många frågetecken men inga definitiva svar

Arbetet med hanteringen av Apple’s nya riktlinjer pågår för fullt och Facebook informerar att uppdateringar kommer rullas ut löpande. Håll dig uppdaterad på våran blogg!

Läs vår checklista om iOS14 för dig som är annonsör


Kontakta oss för hjälp med uppdateringar i Business Manager och kampanjhantering!

Dela artikeln: