IOS 14 checklista för Facebook-annonsörer

Apple’s iOS 14 uppdateringar – Checklistan för dig som Facebook-annonsör


Förra veckan publicerade vi ett blogginlägg som handlar om vad de nya iOS14 uppdateringarna innebär för dig som annonsör. Nu följer vi upp med en checklista för vad du som är annonsör behöver veta och göra. 

1. Verifiera din domän 

Efter de nya uppdateringarna i Facebooks annonsverktyg rekommenderar Facebook att alla annonsörer verifierar sina domäner i Business Manager. 

Verifieringen krävs för att kunna redigera händelsekonfigurationer om du har flera pixlar på din domän som inte hör till samma Business Manager-konto. Det är för att det inte ska uppstå någon konflikt gällande ägandet av de aggregerade händelsemätningskonfigurationerna, alltså en säkerhet för dig som domänägare.

Verifieringen krävs inte för att redigera händelsekonfigurationer om du bara har en pixel på din domän, eller om flera pixlar har ställts in på din domän men alla ägs av samma Business Manager-konto. Men i dessa fall rekommenderas dock fortfarande domänverifiering.

Det finns tre sätt att verifiera din domän:

 • HTML-filuppladdning
 • DNS TXT-post
 • Meta Tag-verifiering

I Business Manager under Brand Safety – Domains – står all information om de olika tillvägagångssätten för verifiering som du själv lägger in i kod eller skickar till din webbyrå. 

Att tänka på när verifieringen är genomförd är att koppla din Facebooksida till domänen, och att ge eventuella partners åtkomst till att länka annonsering till din domän!

2. Prioritera dina pixelhändelser 

Den nya aggregerade händelsemätningen som Facebook infört för att förhålla sig till Apple’s riktlinjer innebär begränsad tillskrivning av händelser för iOS 14 användare. Eftersom Facebook vill att alla kampanjer, oavsett vilken enhet de marknadsförs mot, ska kunna skötas i samma affärsvektyg så innebär detta en begränsning till åtta konverteringshändelser per domän för optimering och rapportering.

Facebook gör en initial prioritering av eventen utifrån historisk prestation och data, denna uppsättning kan du behålla om du anser att den är relevant. Annars måste dessa händelser prioriteras manuellt genom pixeln och rankas från 1-8 i Event Manager. 

Att tänka på här är hur många event och webbkonverteringshändelser du optimerar emot i vanliga fall, och om det är fler än åtta, tänka över vilka som är de viktigast för dig som annonsör att fortsatt kunna optimera mot och mäta. Det är endast den högst prioriterade konverteringshändelsen som tillskrivs genom aggregerade mätningen för en iOS-användare under ett konverteringsfönster, oavsett vilken händelse kampanjen är optimerad mot och hur många händelser samma användare triggat under samma fönster. 

Att tänka på är att endast den som äger domänen i sin Business Manager kan konfigurera prioriteringen av händelserna för din domän. 

Så här konfigureras mätningen av aggregerade händelser:

 • Gå till Event Manager
 • Klicka på – Aggregated event measurement och – Configure web event
 • Hitta ditt domännamn och klicka – Edit events
 • Välj din pixel eller anpassade konvertering
 • Välj den händelse som du vill konfigurera under händelsens namn
 • Dra och släpp dina händelser från högsta prioritet högst upp till lägsta prioritet längst ner
 • Klicka på slutför och bekräfta

3. Se över dina kampanjuppsättningar  

Annonskonton och kampanjer kommer påverkas på många olika sätt – vilket kommer synas i mätning och rapportering framöver, men det går inte att veta exakt hur ens kampanjer kommer att påverkas. Men det du kan göra är att identifiera kampanjuppsättningar där det skett förändringar till följd av de nya uppdateringarna. 

Exempel på vad du ska se över i dina kampanjer:

 • Kampanjoptimeringar
 • Attributionsfönster
 • Automatiserade regler
 • Budstrategier
 • Anpassade målgrupper

Är det någon kampanj som optimeras mot händelseprioritering som inte längre är aktiv?

Om det är så att du vill ändra något i din satta prioriteringsordning så går det att konfigurera i Event Manager, men att tänka på är att varje ändring man kommer göra i ett event triggar en 72 timmars cool down-period innan kampanjer kan leverera på den nya/ändrade händelsen. 

Se över attribution för dina kampanjer, vilka påverkas av tidigare inställningar med attributionsfönster som inte längre stöds av den nya attributionsmodellen?

Vad som är bra att veta är att inaktiva kampanjer rapporterar fortfarande med det gamla attributionsfönstret på kontonivå, och historisk data för attributionsfönster som inte längre stöds fortsätter att vara tillgänglig via Facebooks Ads Insights API.

Exportera historisk 28 dagars attributionsdata och använd “Window comparison” funktionen i Ads Manager för att gå igenom din historiska data. Ta fram estimat på hur dina kampanjer kommer prestera med de nya uppdateringarna och benchmarka mot dina historiska resultat.

Har du regler uppsatta för kampanjer, ad sets och annonser? Se över dina automatiserade regler och anpassa de som behövs för den nya attributionsmodellen, speciellt då dessa kan påverka och påverkas av exempelvis leverans och spend i dina kampanjer. 

4. Håll koll på dina målgrupper

Börjar du se stora skillnader i resultat för kampanjer med anpassade- eller lookalikemålgrupper? 

Man kommer som annonsör kunna förvänta sig att se en hel del förändringar vad gäller färre antal konverteringar rapporterade i och med de nya attributionsreglerna, men även på grund av att målgruppsstorlekar kan minska. De flesta anpassade målgrupper som skapats utifrån event på webbplatsen kommer förväntas att minska på grund av förlust av vissa händelser från iOS 14-användare.

Utvärdera förändringar i leveransen löpande, och testa eller förändra målgruppsuppsättningen. 


Vill du veta mer om förändringarna i Business Manager? Vi hjälper dig och ditt företag!

Dela artikeln: