ägd-social

Always on – Ägd social

Nästa del av genomgången av vår Always On-modell handlar om dina ägda sociala kanaler.

Ägd Social är ditt företags egna profiler i alla sociala kanaler. Här äger du allt innehåll som publiceras (ofta kallad för “owned media”), samt alla interaktioner som sker med det (ofta kallad för “earned media”). I dina ägda kanaler kan du kommunicera nyheter och information om ditt företag och dina produkter eller tjänster. Syftet är att underhålla en löpande dialog med dina befintliga kunder och alltid vara top of mind hos dem.

Vilka bör använda Ägd Social

Att skapa och underhålla egna sociala kanaler är viktigt för alla företag som är intresserade av kundkommunikation. I både B2C- och B2B-kommunikation ska man synas mot sina kunder och ha en kontinuerlig dialog med dem. Dessutom hjälper dina egna sociala kanaler att attrahera nya kunder eftersom de kan få ren information om dina produkter, samt en uppfattning av hur ditt företag agerar mot befintliga kunder. Vi placerar alltså Ägd Social i Interest och Desire stegen i vår Always On-modell.

Du kan öka intresset för dina produkter och skapa en vilja av att köpa dem, men Ägd Social är inte lika säljdrivande som Remarketing eller Sök. AIDA-modellen som vi baserar Always On på ofta blir AIDAS där S står för Satisfaction. Vi anser Ägd Social att även ingår här för att erbjuda en tillfredsställande efterköps-upplevelse.

Vilka sociala kanaler du ska använda beror på dina produkter eller tjänster och din målgrupp. Här finns det tydliga som att använda Linkedin till att sälja företagsutbildningar och att satsa på Instagram när det gäller. För vissa företag är det mindre tydligt, speciellt i B2B-tjänst-sammanhang där målgruppen inte är lika aktiv på Linkedin. Generellt är dock Facebook en relevant kanal för alla typer av företag eftersom största delen av användarna finns här och kanalen har blivit en naturlig komplement till en website. 

Sätt Att tänka på

När du jobbar med Ägd Social är det viktigt att förstå värdet i dessa kanaler och prioritera dem motsvarande. Eftersom det handlar om ditt eget innehåll som du sprider mot befintliga kontakter är inte mediaspenden den stora investeringen, det är tid. I första steget ska du sätta en tydlig strategi för hur du kommunicerar i dina ägda kanaler. Utifrån strategin ska du skriva innehåll, svara på kundfrågor och uppmuntra till interaktion med ditt varumärke. Bästa effekten av dina insatser i Ägd Social får du om du verkligen fokuserar på det och förstår mervärdet som ligger i tiden som krävs

Är du nyfiken på hur du kan utveckla dina ägda sociala kanaler?

Dela artikeln: